Reference

Reference

 • ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.,
 • Podružnica GSKG – Surađujemo preko 20godina na sanaciji krovova i adaptaciji stanova, a godišnje radimo na više od 80 objekata.
 • HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI (HAZU) – 25 godina angažirani smo na održavanju i sanaciji sanitarnih čvorova i krovova. Veći zahvati na objektima u
  Zagrebu: Zrinski trg 11, Hebrangova 1, Strossmayerov trg 2, Ante Kovačića 5, Medvedgradska 2, Opatička 18, Gorana Kovačića 5; objekti u Rijeci i Opatiji.
 • SRČANA Poliklinika – Održavanje i adaptacije sanitarnih čvorova u Draškovićevoj i Sigetu.
 • KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU – Održavanje i sanacija krova.
 • GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA – Održavanje i adaptacije sanitarnih čvorova i krovova.
 • HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA – Održavanje sanitarnih čvorova.
 • HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA – Održavanje sanitarnih čvorova.
 • BELUPO Zagreb – Održavanje i adaptacije sanitarnih čvorova i laboratorija.
 • GLOBTOUR Zagreb – Održavanje sanitarnih čvorova.
  I mnoge druge ugledne tvrtke i ustanove…..

06.11.2012., Zagreb – Zgrada HAZU povodom dana otvorenih varata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ilustracija. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL